Програма «Бізнес-обслуговування»


Програма «Бізнес-обслуговування» включає наступні послуги:
Цивільно-правові послуги:
• Консультації з юридичних питань, що виникають в процесі діяльності довірителя (усні або письмові, по телефону, факсу, електронній пошті);
• Розробка і юридична експертиза документів правового характеру, договорів, зокрема аналіз способів правового врегулювання поширених конфліктних ситуацій, пов'язаних з можливістю порушення прав і законних інтересів довірителя;
• Складання і подача заяв, претензій, позовів;
• Участь в переговорах з третіми особами на стороні довірителя в цілях забезпечення захисту прав і законних інтересів довірителя і запобігання або припинення можливого порушення прав і законних інтересів довірителя;
• Участь у якості представника довірителя в розгляді справ в суді загальної юрисдикції, господарському суді і інших органах вирішення конфліктів;
• Представництво інтересів довірителя в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, суспільних об'єднаннях і інших організаціях;
• Проведення консультаційних семінарів з проблематики, виявленої в ході взаємодії з довірителем.
Кримінально-правові послуги:
• Оцінка всієї діяльності підприємства з погляду відповідності нормам кримінального права;
• Консультації про кримінально-правовий аспект рішень, що приймаються керівником підприємства (усні або письмові, по телефону, факсу, електронній пошті);
• Підготовка письмових відповідей на запити правоохоронних органів про діяльність підприємства;
• Оскарження дій правоохоронних органів, що порушують права довірителя;
• Виїзд адвоката по місцю вимоги для первинного представництва інтересів довірителя, зокрема у разі перевірки контролюючими органами;
• Представництво інтересів довірителя на стадії досудового і судового слідства.