Договірне право

Адвокат Штіфонов надає комплекс юридичних послуг, спрямованих на формування договірної основи діяльності суб'єкта підприємницької діяльності.
Наші юристи  здійснюють підготовку проектів всіх видів договорів (контрактів) відповідно до вимог чинного законодавства, розробку системи забезпечення виконання договірних зобов'язань, а також надають інші юридичні послуги, пов'язані з укладанням, виконанням і розірванням договорів (контрактів), зокрема:
• Розробка договірних конструкцій, що забезпечують захист прав і інтересів клієнта;
• Представництво інтересів при проведенні переддоговірних переговорів;
• Складання первинних договірних інструментів, що відображають інтереси клієнта відносно майбутніх контрактів (протокол про наміри, попередній договір тощо).
• Структуризація і супровід комплексних операцій, відповідно до інтересів клієнта;
• Правовий аналіз укладених договорів (контрактів) і їх проектів, правова експертиза договорів (контрактів) в цілому або їх окремих умов, дотримання процедури їх укладання;
• Забезпечення нотаріального посвідчення документів, державній реєстрації договорів (контрактів), забезпечення збереження оригіналів договорів (контрактів) і інших документів;
• Перевірка стану фінансово-господарської діяльності осіб, що беруть участь в правочині, шляхом проведення комплексного правового аудиту.