Програма «Корпоративне обслуговування»


Програма «Корпоративне обслуговування» включає наступні послуги:
• Надання консультаційних послуг при підготовці засновницьких документів акціонерних товариств, включаючи внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління і контролю товариством;
• Здійснення функцій «корпоративного секретаря», включаючи надання правової допомоги при підготовці, скликанні і проведенні загальних зборів акціонерів і засідань ради директорів, оформлення їх підсумків, а також представництво інтересів в суді при оскарженні рішень загальних зборів акціонерів і Ради директорів, всіх дій, направлених на дотримання органами і посадовими особами Товариства правил і процедур корпоративного управління, що гарантують реалізацію прав і інтересів акціонерів Товариства;
• Представництво інтересів акціонерів при оспорюванні в судовому порядку правочинів, що порушують права акціонерів, зокрема крупних правочинів і правочинів, в здійсненні яких є зацікавленість;
• Надання кваліфікованої юридичної допомоги при здійсненні недружнього поглинання, а також розробка корпоративних способів захисту від останніх, включаючи прийняття превентивних, зокрема судових, заходів на умовах конфіденційності;
• Забезпечення проведення складних комплексних операцій (реорганізація, злиття, поглинання) акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, включаючи підготовку і реєстрацію в уповноважених органах відповідних документів і рішень.
Очікуваний результат для довірителя:
• Оперативне рішення поставлених довірителем задач;
• Можливість оперативного отримання необхідної інформації по телефону, електронною поштою або іншим засобом зв’язку;
• Додаткова гарантія додерження прав довірителя у разі перевірки контролюючими і наглядовими органами.
Наші адвокати будуть раді бачити Вас серед своїх клієнтів, і готові надати Вам могутню юридичну підтримку у будь-який час.