Юридичні послуги

Право інтелектуальної власності

Захист авторських прав


Захист авторського права лежить на володарі даного права. Суспільні інститути захисту авторських прав в нашій країні діють недостатньо ефективно. І в такій ситуації особа, чиї права порушені, повинен боротися проти безлічі охочих скористатися чужими авторськими правами.
Адвокат Штіфонов готовий допомогти авторам, чиї права порушені.
Авторське право регулює суспільні відносини, пов'язані з творчою діяльністю по створенню творів науки, літератури і мистецтва.
Об'єктами авторського права є твори в області науки, літератури і мистецтва, а саме:
• Літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті).
• Лекції, звернення, проповіді і інші усні твори.
• Комп'ютерні програми.
• Бази даних.
• Музичні твори з текстом і без тексту.
• Драматичні, музично-драматичні твори, сценарні твори, хореографічні твори і пантоміми.
• Аудіовізуальні твори.
• Витвори образотворчого мистецтва.
• Витвори архітектури, садово-паркового мистецтва.
• Фотографічні твори і твори, отримані способами, аналогічними фотографії.
• Витвори декоративного мистецтва, зокрема твори кераміки, ювелірні твори.
• Ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії і до інших наук, архітектури та іншим сферам діяльності.
• Сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу.
• Похідні твори.
• Збірки творів, збірки обробок фольклору, енциклопедії, збірки звичайних даних, інші твори, якщо вони є результатом творчої роботи.
• Тексти перекладів для дублювання, озвучування, субтитрування українською мовою і іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів.
• Інші твори.
Виникнення авторського права, права на твори літератури, науки, мистецтва не вимагає обов'язкової державної реєстрації, проте наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права дає його власникові наступні переваги:
• У свідоцтві про реєстрацію авторського права зафіксовано: назву твору, дату пріоритету, інформацію про автора твору. Таким чином, сам факт реєстрації, не тільки зробить захист авторських прав ефективнішим, але і зможе запобігти протиправним діям третіх осіб відносно об'єкту авторського права.
• Отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права дає можливість використовувати авторське право в комерційних цілях (авторський договір, передача права за ліцензією).
• Реєстрація авторських прав дозволяє враховувати об'єкти права авторської власності на балансі підприємства як нематеріальні активи. Таким чином, можна забезпечити: залучення фінансових ресурсів, наприклад, кредиту; більш високу оцінку вартості активів.
Ми надаємо послуги клієнтам відносно широкого кола питань - від реєстрації авторких права до правового супроводу пов'язаних з такими правами операцій, регуляторних і податкових питань.
У нашої команди є позитивний досвід захисту авторських прав.

Об'єкти промислової власності


Адвокат Штіфонов надає комплекс послуг з правового забезпечення процесів реєстрації і захисту прав на об'єкти промислової власності. До об'єктів промислової власності відносяться:
• Винахід.
• Корисна модель.
• Товарний знак.
• Промисловий зразок.
Україна є учасницею Мадридського договору про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до Мадридського договору про міжнародну реєстрацію знаків, Договори про закони щодо знаків для товарів і послуг. Таким чином, Україна забезпечує охорону прав на знаки для товарів і послуг, зареєстрованих в інших країнах-учасницях Мадридського союзу, на своїй території, а також надає можливість отримати охорону торгових марок, зареєстрованих в Україні, за кордоном, використовуючи можливості реєстрації знаків через Мадридську систему.
Адвокат Штіфонов надає юридичні послуги в процесі придбання, реалізації і захисту прав на об'єкти промислової власності, які включають:
• Консультування з питань захисту прав на об'єкти промислової власності.
• Розробка стратегій і схем захисту прав на об'єкти промислової власності.
• Представництво інтересів клієнта в переговорах, направлених на припинення порушень прав на об'єкти промислової власності.
• Супровід процесу реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в Державній митній службі з метою запобігання неправомірному імпорту/експорту.
• Консультування з питань реєстрації об'єктів промислової власності, розробка оптимальної стратегії реєстрації даних об'єктів.
• Підготовка, подача і супровід заявок на реєстрацію торгових марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, зокрема заявок на міжнародну реєстрацію.
• Оскарження рішень Патентного відомства щодо реєстрації об'єктів промислової власності.
• Супровід процедур реєстрації торгових марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків в інших країнах.
• Консультування з питань здійснення операцій щодо об'єктів промислової власності, зокрема по їх податкових аспектах.
• Аналіз і складання ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії (франчайзингу), договорів про повну поступку прав на об'єкти промислової власності, супровід реєстрації таких договорів.