Представництво в судах

Адвокат Штіфонов надає послуги із захисту прав і інтересів клієнта, що захищаються законом, в судах в порядку адміністративного, цивільного, кримінального, господарського судочинства, а також провадження у справах про адміністративні правопорушення. Представництво інтересів клієнта здійснюється у всіх інстанціях судів всіх спеціалізацій України, третейських судах (арбітражі), Міжнародному комерційному арбітражі при Торговельно-промисловій палаті України, міжнародних торгово-арбітражних установах зарубіжних країн, а також в Європейському Суді з прав людини. Крім того, ми представляємо інтереси клієнтів на всіх етапах виконавчого провадження. Зокрема, фірма забезпечує виконання (як на території України, так і за її межами) судових рішень, прийнятих українськими судами, а також визнання і виконання в Україні рішень міжнародних комерційних арбітражів і іноземних судів.
Послуги, що надаються адвокатом Штіфоновим, включають:
• Представництво при розгляді справ про притягання до адміністративної відповідальності.
• Оскарження ухвал про притягання до адміністративної відповідальності.
• Захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого на стадії досудового слідства.
• Захист прав і інтересів підсудного на всіх стадіях судового розгляду справи.
• Консультування і підготовку документів для досудового врегулювання господарських спорів.
• Оцінку перспективи ведення справи.
• Підготовку і пред'явлення позовної заяви або іншого процесуального документа (заяви, скарги) до суду.
• Вивчення, аналіз позовної заяви, підготовку письмових заперечень.
• Участь при розгляді справ судами в першої, апеляційної і касаційної інстанцій, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, отримання копій документів, залучених до матеріалів справи, а також копій рішень, ухвал, визначень суду, участь в судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні і оцінці доказів, заява клопотань і відводів, подача усних і письмових пояснень, а також реалізація інших процесуальних прав клієнта.
• Підготовка проекту мирової угоди.
• Консультування щодо можливості і необхідності зміни предмету або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред'явлення зустрічного позову, укладення мирової угоди в ході судового розгляду, а також процесуальне оформлення вказаних дій.
• Консультування з питань припинення і закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду.
• Оскарження рішення, постанови, ухвали суду в апеляційному і касаційному порядку; підготовка заперечень на апеляційну/касаційну скаргу процесуального супротивника.
• Збір доказів, участь юристів в переговорах по врегулюванню суперечки.
• Отримання рішення суду.Представлення інтересів в судах по господарських спорах
Представництво інтересів в судах по цивільних спорах